సంపూర్ణేష్ బాబు హీరోగా ‘పుడింగి నెంబర్ 1’

టాలెంటును నమ్ముకుని వచ్చి కలబడి నిలబడిన ఆర్టిస్టులు కొంతమంది ఉన్నారు. ఆ జాబితాలో సంపూర్ణేశ్ బాబు పేరు కూడా బోల్డ్ లెటర్స్ లోనే కనిపిస్తుంది. అయితే, ‘కొబ్బరి మట్ట’ తరువాత ఆ స్థాయిలో ఆయన మరో సినిమా చేయలేదు. కొన్ని సినిమాల్లో … Read More