అలాంటి వారు బీట్‌రూట్ తినకూడదు, ఎందుకంటే..?

రక్తం రంగులో ఉండే బీట్రూట్‌ను ఎంత ఎక్కువ తింటే మన శరీరానికి అంత రక్తాన్ని ఇస్తుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. చక్కటి రంగే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ని సేవిస్తే శక్తి పెరిగి క్రీడా సామర్థ్యం … Read More